Glömt lösenord?


SwingTing: Digitalt årsmöte 17 maj

Vi kommer att ha ett digitalt årsmöte den 17 maj kl 13:00 – ca 17:00. En kallelse har skickats ut på Facebook och via Bulletinen. 

Vi kommer att hålla WCJs årsmöte via videokonferensprogrammet ZOOM. Länk till mötet

Från styrelsens håll önskar vi att:
Ni laddar ner appen i telefonen eller datorn och läser denna presentation om hur vi kommer gå tillväga, innan årsmötet! Presentation om hur årsmötet kommer gå till och hur ZOOM fungerar

Medlemskap – Alla medlemmar är välkomna på mötet, därför är det viktigt att du är medlem! Kolla detta i Dans.se innan årsmötet. Om du inte är medlem än kan du enkelt bli det här.

Viktiga datum:
17 maj – Årsmöte
10 maj – Handlingar skickas ut
9 maj – Deadline ansökan till styrelsen – kontakta i så fall valberedningen: Rickard Wahlström, Olov Vik, Lisa Janson, valberedning©wcj•se  (valberedning©wcj•se)  
5 maj – Sista dagen för grupper att skriva verksamhetsberättelse till WCJs årsberättelse.
3 maj – Sista dagen för motioner till styrelsen. Vi tar inte in motioner efter detta datum. Lämna motion genom att mejla till styrelsen©wcj•se  (styrelsen©wcj•se)  

 
Här finns årsmötets samlade handlingar, vi uppskattar om du tar dig tid och läser dem i veckan för att vara förberedd. 
 
 

Resterande kurser under terminen ställs in

15/3 2020

(English below)

Styrelsen valde att tidigarelägga veckans styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av covid-19 och föreningens verksamhet, och har nu beslutat att alla kurser i nuvarande period ställs in med tillgodo motsvarande det som återstår av kursen. Vi kommer också försöka ordna med komplettering på något sätt. Ny kursperiod kommer inte öppna i dagsläget. Vi slutför endast de nödvändiga renoveringarna av källaren och lägger resterande verksamhet på is, både socialdans och kurser. 

Styrelsen har diskuterat hur långt vårt samhällsansvar sträcker sig, vårt ansvar för föreningens medlemmar och för föreningens fortlevnad i sig. Läget är ovisst de kommande veckorna och vi har fattat beslut som vi själva tyckt varit svåra och som vi kanske först i efterhand vet var rätt eller fel. Vi håller oss uppdaterade och hoppas på positiva förändringar så att vi kan börja verksamheten igen så fort som möjligt. Visar det sig att situationen ändrar sig så kan vi ompröva vissa beslut.

Ta hand om varandra och stay safe. 

/Styrelsen

The board has discussed the consequences of covid-19 for our community, and has now decided that all social dancing and the remaining courses of the semester will be cancelled. Participants in ongoing courses will be compensated somehow (we have not yet decided exactly how). The plan is to finish the urgent renovations of the basement, but the rest of our daily activities are cancelled until further notice. 

The board has discussed our responsibilities for our members but also for society as a whole. The situation right now and in the near future is unclear, and we have made difficult decisions that we do not know beforehand if they are right or wrong. We will keep ourselves updated and are hoping for positive changes so that we can start dancing again as soon as possible. 

Take care and stay safe. 

/The board

Renovering av källaren på Forum

Forums källare kommer att få en ordentlig renovering och uppfräschning i år. Vill du vara med i en fixar- och renoveringsgrupp på Forum, hör av dig till styrelsen! Det behövs dels personer som tycker det är kul att småfixa, byta grejer som går sönder, hålla iordning och dekorera, men också några som vill ha hand om större renoveringsprojekt, källaren i första hand. Då handlar det om att projektleda arbetet med sådant som ommålning etc.

Vid frågor om renoveringen eller om du vill vara med och hjälpa till, kontakta styrelsen©wcj•se  (styrelsen©wcj•se)  .

Code of Conduct

På WCJ vill vi att alla ska trivas och känna sig trygga, både på och utanför dansgolvet. Därför har vi vissa regler och förhållningssätt som gäller alla som vistas på Forum.

Känner du dig otrygg eller har du blivit utsatt för kränkande behandling? Kontakta Omtankegruppen på omtanke©wcj•se  (omtanke©wcj•se)