Glömt lösenord?


Kurser hösten 2020

Säkerhetsrutiner vid kurs och frågor och svar

Ska du går kurs så läs följande två dokument för att veta vad som gäller!

Upplägg för kurser i höst (september/oktober) i korthet

  • Vi kommer ta fram tydliga säkerhetsrutiner på Forum för att undvika trängsel vid kurs, och vara generösa med tillgodo om någon avanmäler sig från kurs för att man är krasslig eller sjuk.
  • Om du känner dig det minsta krasslig ska du avanmäla dig och avstå från att komma.
  • Ändrar sig läget med smittspridningen till det värre kan vi ställa in verksamheten igen.
  • De kurser som erbjuds kommer att vara på helg under 4h i taget.
  • Både pardans och jazz/stepp kommer att erbjudas men utan rotation vid pardans. Om du inte har någon partner att anmäla dig med men vill gå kurs behöver du vara okej att bli ihopparad med annan kursdeltagare som du sedan dansar med hela kursen. Du kan söka kurspartner i facebook-gruppen ”Gå WCJ-kurs ihop”
  • Vi kommer att ha mindre grupper så att vi kan hålla avstånd.
  • Om du blir sjuk i samband med/efter en kurs ber vi dig att höra av dig så att vi kan meddela dina kursledare så fort som möjligt så vi kan meddela samtliga deltagare.
  • Vi ber er att anmäla er med intervall och inte ta kurs två helger i rad eller två kurser samma helg.
  • Vi kommer att revidera beslutet igen i september för att se hur kurs i november/december kan se ut och hur vi går framåt baserat på läget.
  • Socialdans kommer fortsatt att vara inställt under hösten.

 

We support Black Lives Matter

West Coast Jitterbugs stand by and support the Black Lives Matter-movement in the fight against the deeply rooted racism and injustice. It is with devastation we witness the police brutality and murders of black people. But the demonstrations all around the world show that the structural problem of racism is about more than police brutality. Racism is manifested everywhere.

As a swing dance association in Sweden, we are benefiting from a black art form created on another continent, and we need to understand and acknowledge the cultural history and the social and political context in which the dances we dance were created. But we also need to create a greater understanding on how racism is still affecting the dance community today, both internationally and locally. We are committed to doing what we can to educate, listen and self-reflect.

 

Resterande kurser under terminen ställs in

15/3 2020

(English below)

Styrelsen valde att tidigarelägga veckans styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av covid-19 och föreningens verksamhet, och har nu beslutat att alla kurser i nuvarande period ställs in med tillgodo motsvarande det som återstår av kursen. Vi kommer också försöka ordna med komplettering på något sätt. Ny kursperiod kommer inte öppna i dagsläget. Vi slutför endast de nödvändiga renoveringarna av källaren och lägger resterande verksamhet på is, både socialdans och kurser. 

Styrelsen har diskuterat hur långt vårt samhällsansvar sträcker sig, vårt ansvar för föreningens medlemmar och för föreningens fortlevnad i sig. Läget är ovisst de kommande veckorna och vi har fattat beslut som vi själva tyckt varit svåra och som vi kanske först i efterhand vet var rätt eller fel. Vi håller oss uppdaterade och hoppas på positiva förändringar så att vi kan börja verksamheten igen så fort som möjligt. Visar det sig att situationen ändrar sig så kan vi ompröva vissa beslut.

Ta hand om varandra och stay safe. 

/Styrelsen

The board has discussed the consequences of covid-19 for our community, and has now decided that all social dancing and the remaining courses of the semester will be cancelled. Participants in ongoing courses will be compensated somehow (we have not yet decided exactly how). The plan is to finish the urgent renovations of the basement, but the rest of our daily activities are cancelled until further notice. 

The board has discussed our responsibilities for our members but also for society as a whole. The situation right now and in the near future is unclear, and we have made difficult decisions that we do not know beforehand if they are right or wrong. We will keep ourselves updated and are hoping for positive changes so that we can start dancing again as soon as possible. 

Take care and stay safe. 

/The board

Renovering av källaren på Forum

Forums källare kommer att få en ordentlig renovering och uppfräschning i år. Vill du vara med i en fixar- och renoveringsgrupp på Forum, hör av dig till styrelsen! Det behövs dels personer som tycker det är kul att småfixa, byta grejer som går sönder, hålla iordning och dekorera, men också några som vill ha hand om större renoveringsprojekt, källaren i första hand. Då handlar det om att projektleda arbetet med sådant som ommålning etc.

Vid frågor om renoveringen eller om du vill vara med och hjälpa till, kontakta styrelsen©wcj•se  (styrelsen©wcj•se)  .

Code of Conduct

På WCJ vill vi att alla ska trivas och känna sig trygga, både på och utanför dansgolvet. Därför har vi vissa regler och förhållningssätt som gäller alla som vistas på Forum.

Känner du dig otrygg eller har du blivit utsatt för kränkande behandling? Kontakta Omtankegruppen på omtanke©wcj•se  (omtanke©wcj•se)