Glömt lösenord?


Balboa Boost – Söndag 26 Februari

Superbt tillfälle för Balboadansande medlemmar i WCJ att socialdansa, träna o umgås.
Hjälpande händer är extra välkommet denna gång.

När? Söndag 26 februari kl 13.00-17.00
Var? Lilla salen, Forum
Hur? Kl 13.00 – ca kl 13.50 är det fri träning med självservice. Eventuellt får du sätta igång musik själv om du är först. (Inte säkert att Balboa Boostgruppen är där redan kl 13.00) Sen blir det socialdans från ca kl 14.00!

Ca kl 15.00 “chillar” vi med gemensam fika och knytisinitiativ till detta bejakas å det varmaste. Vi hjälps åt att duka upp och av. Fritt fram att ta med egen musik.

Välkomna nya o gamla Balboadansare! Fri entré!

Kallelse, Extrastämma 19/3

När: Söndag 19/3, kl 16:00
Var: Lilla salen forum

Med anledning av att Paul Wood har valt att avgå från sitt uppdrag som kassör i föreningen kallar vi nu till extrastämma. Styrelsen ämnar i anslutning till detta möte också kort informera om kommande hyresförhandlingar.

Extrastämman kommer enbart behandla de punkter som följer i dagordningen, inga motioner mottages.

Tillfällig kassör är vice ordförande Carin Andreasson.

Valberedningen arbetar just med att hitta ett förslag på ny kassör till styrelsen samt en kandidat till ordinarie ledamot, är du intresserad eller vet någon som skulle kunna vara av intresse för någon av dessa poster är du varmt välkommen att kontakta valberedningen genom valberedningens ordförande Rickard  (rickard•wahlstrom©gmail•com)  .

Alla eventuella frågor skickas med fördel till ordförande  (ordforande©wcj•se)  

Dagordning
Vid extrastämman skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Revisorerna presenterar ett utlåtande över styrelsens förvaltning hittills under mandatperiode
7. a.Fyllnadsval av ny kassör i föreningen för återstående tid fram till ordinarie stämma.
b. Fyllnadsval av 1 ledamot i föreningen för återstående tid fram till ordinarie stämma.

Tuesday is bluesday – 21 feb

Välkommen till en ny härlig version av WCJ återkommande socialdans i blues varannan tisdag, Tuesday is Bluesday! Som vanligt blir det härlig musik, mysig stämning och fina danser. Här kan ni hitta eventet!

När: 21 februari, 20:00- 23:00
Var: Lilla salen, Forum

Code of Conduct

På WCJ vill vi att alla ska trivas och känna sig trygga, både på och utanför dansgolvet. Därför har vi vissa regler och förhållningssätt som gäller alla som vistas på Forum. Dessa kan du läsa här.

Vill du läsa mer om vår handlingsplan kring sexuella trakasserier så finns den här.

LFT på torsdagar!

Från och med nu kommer vår stående Ledarledda Fria Träning att ske på torsdagar i stora salen. Konceptet är precis som vanligt. Är du medlem får du, med eller utan partner, komma och träna på det du vill. Är det steg, turer eller något annat du undrar över så har du möjlighet att fråga ledaren på plats. Det börjar kl 18.00 med genensam uppvärmning, men du får givetvis komma när du vill.

Var fjärde vecka introducerar vi också LFT Fast Tempo, vilket betyder att musiken kommer vara snabbare, perfekt för dig som vill träna Balboa eller bara träna till snabbare musik. Dessa tillfällen kommer ledas av Balboaledare.

Vad: LFT och LFT Fast Tempo
När: TORSDAGAR kl 18.00-19-45
Var: Stora salen

Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Nytt för i år är att vi börjar med helårsbetalning för medlemskap i WCJ. Medlemskap kostar nu 250 kr och gäller ett år framåt, alltså HT 2016– VT 2017.

Här kan du betala medlemsavgiften