Glömt lösenord?


Resterande kurser under terminen ställs in

15/3 2020

(English below)

Styrelsen valde att tidigarelägga veckans styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av covid-19 och föreningens verksamhet, och har nu beslutat att alla kurser i nuvarande period ställs in med tillgodo motsvarande det som återstår av kursen. Vi kommer också försöka ordna med komplettering på något sätt. Ny kursperiod kommer inte öppna i dagsläget. Vi slutför endast de nödvändiga renoveringarna av källaren och lägger resterande verksamhet på is, både socialdans och kurser. 

Styrelsen har diskuterat hur långt vårt samhällsansvar sträcker sig, vårt ansvar för föreningens medlemmar och för föreningens fortlevnad i sig. Läget är ovisst de kommande veckorna och vi har fattat beslut som vi själva tyckt varit svåra och som vi kanske först i efterhand vet var rätt eller fel. Vi håller oss uppdaterade och hoppas på positiva förändringar så att vi kan börja verksamheten igen så fort som möjligt. Visar det sig att situationen ändrar sig så kan vi ompröva vissa beslut.

Ta hand om varandra och stay safe. 

/Styrelsen

The board has discussed the consequences of covid-19 for our community, and has now decided that all social dancing and the remaining courses of the semester will be cancelled. Participants in ongoing courses will be compensated somehow (we have not yet decided exactly how). The plan is to finish the urgent renovations of the basement, but the rest of our daily activities are cancelled until further notice. 

The board has discussed our responsibilities for our members but also for society as a whole. The situation right now and in the near future is unclear, and we have made difficult decisions that we do not know beforehand if they are right or wrong. We will keep ourselves updated and are hoping for positive changes so that we can start dancing again as soon as possible. 

Take care and stay safe. 

/The board

Swingin’ Spring ställs in/Swingin’ Spring is cancelled

Vi är ledsna över att behöva meddela att Swingin’ Spring 2020 ställs in på grund av coronaviruset. Läs mer om beslutet och vad som gäller här (på engelska).

Due to the current situation with the coronavirus, we are sad to announce that Swingin’ Spring 2020 is cancelled. Read more about the decision

Renovering av källaren på Forum

Forums källare kommer att få en ordentlig renovering och uppfräschning i år. Vill du vara med i en fixar- och renoveringsgrupp på Forum, hör av dig till styrelsen! Det behövs dels personer som tycker det är kul att småfixa, byta grejer som går sönder, hålla iordning och dekorera, men också några som vill ha hand om större renoveringsprojekt, källaren i första hand. Då handlar det om att projektleda arbetet med sådant som ommålning etc.

Vid frågor om renoveringen eller om du vill vara med och hjälpa till, kontakta styrelsen©wcj•se  (styrelsen©wcj•se)  .

Code of Conduct

På WCJ vill vi att alla ska trivas och känna sig trygga, både på och utanför dansgolvet. Därför har vi vissa regler och förhållningssätt som gäller alla som vistas på Forum.

Känner du dig otrygg eller har du blivit utsatt för kränkande behandling? Kontakta Omtankegruppen på omtanke©wcj•se  (omtanke©wcj•se)