Glömt lösenord?


Valberedningen söker…

…en revisor!
…ytterligare en kandidat till Styrelsen!
…en person till valberedningen!

Årsmötet (19 okt) närmar sig, och ett antal bra kandidater har vaskats fram, men fortfarande saknas alltså en kadidat till styrelsen samt en revisor för att valberedningen ska ha ett komplett förslag (totalt ska styrelsen bestå av nio styrelsemedlemmar, och två revisorer samt två suppleanter ska dessutom väljas på mötet).

Kontakta valberedningen (Åsa  (asasemail©gmail•com)   eller Martin  (metalbreath84©hotmail•com)  ) om du är intresserad eller nyfiken! (Eller prata med oss i styrelsen!)