Glömt lösenord?


Nu är antagningen klar!

Antagningsbesked och köbesked skall nu vara utskickade till alla. Om du inte har fått något besked så kontrollera att det inte hamnat bland din skräppost. Finns det inte där så hör av dig till kursadministrationen  (kurs©wcj•nu)   eller svara på anmälningskvittensen för kursen för att få ett besked.

Om du har fått en kursplats till en kurs du inte längre är intresserad av eller kan vara med på så gör omedelbart en avanmälan. Svara på antagningsbeskedet och tala om att du inte längre skall ha platsen. Avanmäl dig minst två veckor innan kursens startdatum så att en eventuell ersättare kan få din plats. För kurser som startar närmre än två veckor från terminsstart gäller omgående avanmälan för att vi så snabbt som möjligt skall kunna ge besked till en eventuell ersättare. Även om det är mindre än två veckor till kursstart senare under terminen så avanmäl dig om du inte kan vara med. Det kan finnas de som står i kö och med kort varsel kan ta din plats.

Avanmäl dig även från köplatser till kurser du inte längre är intresserad av eller kan vara med på. Det underlättare när vi skall plocka in någon ny från kölistan till en kursplats. Svara på köbesked och meddela att du inte längre vill stå i kö.

Betala dina kurser och medlemsavgift i tid, det underlättar mycket. Betala på de OCR-nummer som är angivna i respektive antagningsbesked.