Glömt lösenord?


Tillbaka till arkivet

februari 2016

Anmälan för Kursperiod 2

Anmälan till nästa omgång kurser öppnar preliminärt lördag 5/3. Anmälan hålls öppen till söndag 20/3 klockan 13.00.
Det kommer finnas ett brett utbud av kurser, flera nya namn bland ledarna och både WCJ-ledare och externa ledare!

5e mars är det även Öppet hus med prova på-lektioner på WCJ. Mer info om detta kommer!

Välkommen till en ny kursperiod på WCJ!

Kallelse till extrastämma i WCJ

Måndag 29/2 klockan 19.00 i källaren på Forum.

På grund av personliga omständigheter har kassör Tobias Gedell nödgats avgå från sitt uppdrag, med anledning av detta kallar vi nu till en extra stämma. Styrelsen ämnar under detta möte också föreslå en stadgeändring i vilken skall förtydliga valberedningens arbetsuppgifter. Detta underlag finns presenterat nedan.

Extrastämman kommer enbart behandla de punkter som följer i dagordningen, inga motioner mottages.

Tillfällig kassör är vice ordförande Jonas Larsson.

Valberedningen arbetar just med att hitta ett förslag på ny kassör till styrelsen, är du intresserad eller vet någon som skulle kunna vara av intresse för denna post är du varmt välkommen att kontakta valberedningen genom valberedningens ordförande Maja  (mariatornquist©gmail•com)  .

Alla eventuella frågor skickas med fördel till ordforande(at)wcj.se  (ordforande©wcj•se)  

Dagordning
Vid extrastämman skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Revisorerna presenterar ett utlåtande över styrelsens förvaltning hittills under mandatperioden.
7. Val av ny kassör i föreningen för återstående tid fram till ordinarie stämma
8. Styrelsens förslag om stadgeändring avseende valberedningens uppgifter och styrelsens sammansättning.

 

Styrelsens förslag om stadgeändring gällande valberedningens uppgifter och styrelsens sammansättning

På senaste stämman (2015) blev det tydligt att stadgans §12 punkt 11d är svårtolkad. Punkten gäller val av övriga ledamöter till styrelsen på 2 år och det är på grund av en komplicerad formulering otydligt exakt hur många ledamöter som skall väljas. Styrelsen föreslår härmed att förtydliga detta genom att göra en stadgeändring så att valberedningens arbete kan löpa utan tveksamheter gällande om ett fullständigt förslag till styrelse tagits fram eller om personer saknas alternativt är övertaliga.

Styrelsen förlag innebär en viss omfördelning av antalet ledamöter på 1 respektive 2 år vilket är ämnat att förenkla valberedningens arbete genom att fler korta mandatperioder skapas.

Styrelsen föreslår därmed

            att stadgans §12 punkt 11d ändras från att lyda

                         halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

             till att istället lyda

                        1-3 ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år.

            att stadgans §12 punkt 11c ändras från att lyda

                        2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

             till att istället lyda

                        1-4 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

Det totala antalet medlemmar i styrelsen ska vara ordförande och kassör samt minst fem och högst sju övriga ledarmöter.

 

Revisorerna förklarar:

”Till årsmötet i WCJ

Vi har granskat styrelsens redovisning berörande perioden räkneskapsårets början fram till nu samt förvaltning av verksamheten för samma period.

Syftet är att tillse att medlemmarnas pengar går till avsedda mål och att verksamheten är i linje med föreningens stadgar och syfte.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för denna period.

Göteborg 2016-02-15

Maria Karlsson, Dag Svensson”

Tedans Söndag 21 Feb 16:00-20:00

Helgen som kommer är det WCJ Authentic Jazz Weekend! För att ta del av hela helgen behöver man ha antingen ett klasspass (slutsålt) eller ett partypass (finns här).
Söndagens tedans är dock precis som en vanlig tedans öppen för alla medlemmar! Det kommer finnas te, kaffe och kakor och fin DJ-musik att dansa till!

Observera att tedansen börjar lite senare än vanligt – det är 16:00-20:00 som gäller!

Hoppas vi ses!

Vill du bli en del av ljudgruppen?

Ljudgruppen, det vill säga det gäng som sköter ljudet när vi har liveband, öppnar nu upp för att ta in fler personer.

Det spelar ingen roll om du redan kan sköta ljud under livespelningar eller om du är nyfiken och vill lära dig, du är välkommen oavsett!

Hör av dig till oss om du är intresserad.  (info©wcj•se)