Glömt lösenord?


Kallelse, Extrastämma 19/3

När: Söndag 19/3, kl 16:00
Var: Lilla salen forum

Med anledning av att Paul Wood har valt att avgå från sitt uppdrag som kassör i föreningen kallar vi nu till extrastämma. Styrelsen ämnar i anslutning till detta möte också kort informera om kommande hyresförhandlingar.

Extrastämman kommer enbart behandla de punkter som följer i dagordningen, inga motioner mottages.

Tillfällig kassör är vice ordförande Carin Andreasson.

Valberedningen arbetar just med att hitta ett förslag på ny kassör till styrelsen samt en kandidat till ordinarie ledamot, är du intresserad eller vet någon som skulle kunna vara av intresse för någon av dessa poster är du varmt välkommen att kontakta valberedningen genom valberedningens ordförande Rickard  (rickard•wahlstrom©gmail•com)  .

Alla eventuella frågor skickas med fördel till ordförande  (ordforande©wcj•se)  

Dagordning
Vid extrastämman skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Revisorerna presenterar ett utlåtande över styrelsens förvaltning hittills under mandatperiode
7. a.Fyllnadsval av ny kassör i föreningen för återstående tid fram till ordinarie stämma.
b. Fyllnadsval av 1 ledamot i föreningen för återstående tid fram till ordinarie stämma.