Glömt lösenord?


Resterande kurser under terminen ställs in

15/3 2020

(English below)

Styrelsen valde att tidigarelägga veckans styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av covid-19 och föreningens verksamhet, och har nu beslutat att alla kurser i nuvarande period ställs in med tillgodo motsvarande det som återstår av kursen. Vi kommer också försöka ordna med komplettering på något sätt. Ny kursperiod kommer inte öppna i dagsläget. Vi slutför endast de nödvändiga renoveringarna av källaren och lägger resterande verksamhet på is, både socialdans och kurser. 

Styrelsen har diskuterat hur långt vårt samhällsansvar sträcker sig, vårt ansvar för föreningens medlemmar och för föreningens fortlevnad i sig. Läget är ovisst de kommande veckorna och vi har fattat beslut som vi själva tyckt varit svåra och som vi kanske först i efterhand vet var rätt eller fel. Vi håller oss uppdaterade och hoppas på positiva förändringar så att vi kan börja verksamheten igen så fort som möjligt. Visar det sig att situationen ändrar sig så kan vi ompröva vissa beslut.

Ta hand om varandra och stay safe. 

/Styrelsen

The board has discussed the consequences of covid-19 for our community, and has now decided that all social dancing and the remaining courses of the semester will be cancelled. Participants in ongoing courses will be compensated somehow (we have not yet decided exactly how). The plan is to finish the urgent renovations of the basement, but the rest of our daily activities are cancelled until further notice. 

The board has discussed our responsibilities for our members but also for society as a whole. The situation right now and in the near future is unclear, and we have made difficult decisions that we do not know beforehand if they are right or wrong. We will keep ourselves updated and are hoping for positive changes so that we can start dancing again as soon as possible. 

Take care and stay safe. 

/The board