Glömt lösenord?


Bokningsregler för Forum under pandemirestriktionerna

18 januari 2021
Vi inför ett nytt tillfälligt bokningssystem för medlemmar där hela forum kan bokas enligt reglerna nedan. Gå in på  https://wcjforum.skedda.com/booking för att komma till bokningsystemet. Gäller från januari 2021 och tills vi kan börja bedriva kursverksamhet igen alternativt tills vi får ett nytt läge som öppnar för mer möjligheter.

 • Du måste ha betalt medlemskapet för verksamhetsåret 20/21 för att kunna boka
  • Är du osäker så går du in på dans.se där du kan se om du är medlem
 • Max 8 personer får samtidigt vara på Forum
  • Vi är enligt den nya pandemilagen tvungna att följa restriktionerna på detta vis, det har ingen betydelse att vi har en stor lokal.
 • All aktivitet ska bokas minst två dagar innan
  • Du kan inte droppa in på Forum för att se om det är ledigt.
  • Det finns några personer som har undantag vilket baseras på ansvarsåtaganden för Forum.
 • Du får max boka två framtida tillfällen åt gången
  • Vi vill lita på att ni har solidaritet med varandra. Ex inte bokar samma tid 4 dagar i rad / eller samma tid i 4 veckor i rad i en och samma grupp fast under olika namn.
  • Är ni bekväma och trygga med att hålla dialog med en annan grupp/par/person så kan två sällskap gå ihop i en bokning och vara i de olika salarna. Se gärna till att ha dialog med andra som också vill träna så att vi kan vara fler som får träningstider. OBS! Vi tycker det är viktigt att ha respekt för att det är lika okej att boka Forum för att vara helt själv där.
  • Du får däremot exempelvis träna helt själv på Forum en gång och ingå i en grupp 2 gånger. Vi har utgångspunkten i att Forum ska nyttjas, vi vill trots allt möjliggöra för människor, inte begränsa.
 • Du kan boka Forum antingen en eller två timmar åt gången
  • Forum kommer vara upplåst mellan klockan 16.00 – 20.00 varje vardag och 11.00 – 18.00 varje helgdag. Vi har nyckelansvariga som kommer och låser upp och larmar av. Detta kommer enbart göras dagar då det finns bokningar och om bokning sker av medlemmar utan nyckel. Om det är upplåst och en bokning sker efter din bokning samma dag så larma inte på.
  • Har du en bokning och nyckeltagg så förutsätter vi att ni larmar av, dvs vi går inte och låser upp. Det är därför viktigt att ni avbokar i god tid ELLER hör av dig till oss.
  • Övriga tider går att boka men då behöver den som bokar ha en egen nyckeltagg.
 • Överträds detta kan vi utesluta dig ur föreningen
  • Vi är enligt den nya pandemilagen tvungna att följa restriktionerna på detta vis.

Vänligen, Styrelsen