Glömt lösenord?


Styrelsen

West Coast Jitterbugs är en ideell förening, med en styrelse som för arbetet framåt. På denna sida hittar du information om:

 • Styrelsens medlemmar
 • Kontaktuppgifter
 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Valberedningen
 • Revisorerna
 • Datum för styrelsemöten
 • Styrelsemötesprotokoll

Styrelsens medlemmar 2019/2020

Ordförande: Pauline Muñoz-Olsö

Övriga ledamöter:
Nova Norell
Mårten Olsson
Jens Landberg
Khaled El Samman
Pernilla Ekelund
Fredrik Simu
Lisa Bolin

Kontakt

 • Kontakta styrelsen  (styrelsen©wcj•se)  .
 • Kontakta ordföranden  (ordforande©wcj•se)  .
 • Kontakta kommunikationsansvarig.  (kommunikation©wcj•se)   (info till Bulletinen).

Stadgar

Läs föreningens stadgar här:

Stadgar WCJ

Årsmötesprotokoll

2019

2018

2017

Valberedningen

Vill du engagera dig i föreningen? Är du sugen på att vara med i nästa års styrelse? Prata med valberedningen!

Rickard Wahlström – ordförande
Olov Vik
Lisa Janson

Revisorer

WCJ har revisorer som granskar och följer upp styrelsens arbete både ekonomiskt och innehållsmässigt. Detta för att skapa trygghet både för styrelsen själva under året och för medlemmarna. Revisorerna träffas 4 ggr per år och granskar fakturor/ekonomi och protokoll samt kommer med förbättringsförslag till styrelsen.

Jonas Larsson
Susanna Nemeth
Suppleant – Marika Borgman

Datum för styrelsemöten 2019/2020

 • 15 september: Årsmöte
 • 6 oktober: Arbetsdag 1 + konstituerande möte
 • 30 oktober: Styrelsemöte 1
 • 26 november: Styrelsemöte 2
 • 14 december: Styrelsemöte 3
 • 25 januari: Arbetsdag 2 + styrelsemöte 4
 • 16 februari: Styrelsemöte 5
 • 18 mars: Styrelsemöte 6
 • 19 april: Arbetsdag 3 + styrelsemöte 7
 • 16 maj: Styrelsemöte inför årsmöte
 • 17 maj: Årsmöte
 • 20 maj: Styrelsemöte 1

Styrelsemötesprotokoll

Du måste vara medlem och inloggad för att se protokoll från styrelsemöten.